Tuesday, 12/11/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Văn Thảnh
 • PHAN TRUNG HIỀN
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979829010
  • Email:
   nhunghien33@gmail,com
 • NGUYỄN VĂN THÔNG
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0939887980
  • Email:
   thonghoahoc@gmail.com
 • PHẠM KIM PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0386119672
  • Email:
   ngothanhthuy71@gmail.com