Thứ ba, 12/11/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Văn Thảnh
 • Nguyễn Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0939618080- 0987883713
  • Email:
   nguyenngocthanh4513@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hội đồng trường trường THCS Nguyễn Văn Thảnh nhiệm kỳ 2017 - 2021 được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2017 của ủy ban nhân dân huyện Bình Tân. Gồm:

   Chủ tịch Hội đồng: Nguyễn Ngọc Thành

   Thư ký Hội đồng: Võ Văn Hoàng

   Ủy viên:              Huỳnh Văn Huẩn

                              Nguyễn Văn Thông

                              Nguyễn Văn Sơn

                              Nguyễn Văn Dân

                              Bùi Thanh Thúy

                              Nguyễn Thị Kim Cương

                              Đặng Ngọc Hương

                              Lại Văn Thắng

                             Trần Thanh Tâm

   Hội đồng trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm kỳ của Hội đồng kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2021.

    

 • Võ Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng
  • Điện thoại:
   01234565789
  • Email:
   luub.truong@tentinh.gov.vn