Tuesday, 12/11/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Văn Thảnh
 • HUỲNH VĂN HUẨN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902020556
  • Email:
   huynhvanhuanthcs@gmail.com
 • NGUYỄN NGỌC THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939618080 - 0987883713
  • Email:
   nguyenngocthanh4513@gmail.com